EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 30. september 2021 kl. 19.00 i Kværndrup Hallen.

Dagsorden

1. Valg af Dirigent

2. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

4. Evt.

Bestyrelsen Regnskab kan hentes på www.kvaerndrup-if.dk 

 

 

Kære medborgere i Kværndrup. 

Hvad skal der ske med vores fantastiske forening? Til generalforsamlingen var der kun en, og jeg skriver kun en, der meldte sig til bestyrelsesarbejde. Hvis der ikke er en bestyrelse er der ingen forening og heller ingen hal i vores by. Vi vil på det kraftigste opfordre jer til at, give lidt af jeres tid til foreningsarbejde. 

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Regnskaber for 2019 og 2020 ligger nu her på siden.

 

Nye tider for skydning.

Skydning foregår fra 18:30 – 21:00 om tirsdagen.

 

Luk menu